Pristup informacijama – Pravila privatnosti

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire   zajednica udruga Društvo Crvenog križa Splitsko dalmatinske županije uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Pravo na pristup informaciji ostvaruje ovlaštenik prava na informaciju (svaka fizička ili pravna osoba koja zahtjeva pristup informaciji) podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Zajednici udruga Društvo Crvenog križa Splitsko dalmatinske županije:

– poštom na adresu: Petra Krešimira IV. 31A
– putem telefona: 021/244 411
– faxom na broj: 021/244 411
– elektroničkom poštom: info@hck-dcksdz.hr

Dokumenti važni za pravnu i drugu regulativu:
Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, 28.svibnja 2010., NN71/2010
Statut Hrvatskog Crvenog križa, 31.03.2011., NN56/2011
Statut Zajednice udruga Društvo Crvenog križa Splitsko dalmatinske županije, 24.09.2015.

Službenik za informiranje je ravnatelj Željko Grubišić.