Pristup informacijama – Pravila privatnosti

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire   zajednica udruga Društvo Crvenog križa Splitsko dalmatinske županije uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Pravo na pristup informaciji ostvaruje ovlaštenik prava na informaciju (svaka fizička ili pravna osoba koja zahtjeva pristup informaciji) podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Zajednici udruga Društvo Crvenog križa Splitsko dalmatinske županije:

– poštom na adresu: Petra Krešimira IV. 31A
– putem telefona: 021/244 411
– faxom na broj: 021/244 411
– elektroničkom poštom: info@hck-dcksdz.hr

Pravo na pristup informacijama:

ZAKONSKI AKTI
Zakon o pravu na pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave

OBRASCI

Dokumenti važni za pravnu i drugu regulativu:

Službenik za informiranje je ravnatelj Joško Metličić:
Kontakt mail: josko.metlicic@hck-dcksdz.hr

Izvještaji: