GDCK Vrgorac

NAZIV:
Gradsko društvo Crvenog križa Vrgorac

Adresa: Tina Ujevića 14, Vrgorac
OIB: 12009124059

Kontakt broj: 021 674 010 [tel. / fax.]
E-mail: rakic.vrgorac@gmail.com
Internetska stranica:

Ravnatelj: Ivica Rakić
Predsjednica: Nađa Grljušić

  • Statut GDCK Vrgorac
  • Plan rada i financijski plan za 2018. godinu2017. Godišnje izvješće | Izvješće o radu | Prihodi i rashodi
    2016. Godišnje izvješće | Izvješće o radu | Prihodi i rashodi
    2015. Godišnje izvješće | Izvješće o radu | Prihodi i rashodi