GDCK Vrgorac

NAZIV:
Gradsko društvo Crvenog križa Vrgorac

Adresa: Tina Ujevića 14, Vrgorac
OIB: 12009124059

Kontakt broj: 021 674 010 [tel. / fax.]
E-mail: crveni.kriz.vrgorac@st.t-com.hr
Facebook stranica: Crveni križ Vrgorac

Ravnateljica: Tina Jelavić
Predsjednica: Nađa Grljušić

Službenik za informiranje:
TINA JELAVIĆ
Adresa: Tina Ujevića 8, 21276 Vrgorac, Hrvatska
Tel./Fax.: +385 (0) 21 674 010
E-mail: crveni.kriz.vrgorac@st.t-com.hr
Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Pravo na pristup informacijama:

ZAKONSKI AKTI
Zakon o pravu na pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave

OBRASCI
Obrazac 2: Zahtjev za pristup informacijama
Obrazac 3: Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac 4: Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:
BUGA BULJ
Mjesto rada: GDCK Solin, Petra Krešimira IV. 31A, Solin
Tel.: +385 (0) 21 244 411; Mob.: 099 408 99 58
E-mail: gdpr.crvenikriz@gmail.com
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka