GDCK Solin

NAZIV:
Gradsko društvo Crvenog križa Solin
[ Grad Solin, općine Klis, Dugopolje i Muć ]

Adresa: P. Krešimira IV 31A
OIB: 99903213169

Kontakt broj: 021 244 411
E-mail: gdck.solin@gmail.com
Internetska stranica:
Facebook stranica GDCK Solin

Ravnatelj: Željko Grubišić
Predsjednik: Ilija Kokeza

Pravo na pristup informacijama:

ZAKONSKI AKTI
Zakon o pravu na pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave

OBRASCI
Obrazac 2: Zahtjev za pristup informacijama
Obrazac 3: Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac 4: Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Dokumenti:

O nama:

Gradsko društvo Crvenog križa Solin neprofitna je organizacija koja djeluje na području Grada Solina te općina Klis, Dugopolje i Muć u svrhu promicanja humanitarnih ciljeva i akcija od opće koristi, a vođena temeljnim načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Gradsko društvo Crvenog križa Solin provodi sljedeće aktivnosti:

 • Interventni tim i djelovanje u slučaju katastrofa
 • Socijalna samoposluga
 • Klub treće životne dobi
 • Pučka kuhinja
 • Pomoć zajednici
 • Prijevoz djece s posebnim potrebama u nastavi
 • Prijevoz invalida
 • Dobrovoljno davanje krvi
 • Ljetno odmaralište ‘Volak’
 • Realističan prikaz ozljeda i pružanje prve pomoći
 • Društveno koristan rad
 • Služba traženja
 • Trening interventnih timova

Službenik za informiranje:
ŽELJKO GRUBIŠIĆ
> Adresa: P. Krešimira IV 31 A, 21210 Solin, Hrvatska
> Tel./Fax.: +385 (0) 21 244 411
> E-mail: gdck.solin@gmail.com
> Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 08:30 do 13:30 sati.