Zaštita zdravlja

U okviru zdravstvenih djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa na području SD županije po gradskim društvima se provodi nekoliko programa i aktivnosti za zaštitu zdravlja, a posebno se potiče na prevenciju bolesti. Uloga Hrvatskog Crvenog križa osobito je istaknuta kao potpora javnom zdravstvu u izvanrednim situacijama i u suradnji s ostalim partnerima koji povezuju javnozdravstvene djelatnosti u nacionalni i međunarodni sustav zdravstvene politike.

Društvo Crvenog križa SD županije nastoji biti partner SD županiji u provođenju aktivnosti za zdravlje građana SD županije. Društvo podupire rad svojih gradskih društava Crvenog križa na području SD županije koji u svojim sredinama organiziraju i provode aktivnosti vezane za zaštitu zdravlja.