Prva pomoć

Opći cilj programa Prve pomoći (PP) je osposobljavanje što većeg broja osoba za pružanje prve pomoći u neželjenim situacijama ozljeda i bolesti u svakodnevnom životu te u slučaju katastrofa, kao i ciljanih skupina koje su to zakonski obvezne učiniti.

Pojedinačni ciljevi programa Prve pomoći su:

  • educirati različite segmente građanstva za pružanje prve pomoći,
  • održavati dostatan broj predavača prve pomoći,
  • obučavati ekipe prve pomoći za sudjelovanje na natjecanjima/smotrama.

Program PP provodi se kao javna ovlast sukladno Zakonu o HCK (NN 71/10), prema europskim i međunarodnim smjernicama za prvu pomoć i programima HCK. Za kandidate za vozače vozila na motorni pogon, program se provodi prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08 i pripadajuće izmjene i dopune) i pripadajućim pravilnicima.

Za poslovni sektor, program se provodi sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14 i 118/14), dok se za prosvjetne djelatnike provodi sukladno „Pravilniku o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima“ (NN 132/13). Edukacija učenika provodi se prema modulu „Živjeti zdravo“ Kurikuluma zdravstvenog odgoja.

Korisnici programa PP su ciljane skupine (kandidati za vozače vozila na motorni pogon, djelatnici privatnog sektora, učenici OŠ i SŠ, udruge, ustanove i sl.) te šire građanstvo i lokalna zajednica

MEĐUŽUPANIJSKO NATJECANJE MLADIH CRVENOG KRIŽA

Natjecanja mladih HCK održavaju se od 1996. i na njima je do sada sudjelovalo više od 120 tisuća učenika osnovnih i srednjih škola. Najveći broj volontera pridružuje se Hrvatskom Crvenom križu upravo nakon natjecanja mladih. Natjecanje se odvija na tri razine i to gradskoj, međužupanijskoj i državnoj, a provjerava se teorijsko znanje o Pokretu Crvenog križa, poznavanju ljudskih prava i prava djeteta te prve pomoći. Znanje prve pomoći na natjecanju se pokazuje i na praktičnim radilištima s realistično prikazanim situacijama i ozljedama.

Državno natjecanje tradicionalno se odvija u Tjednu Hrvatskog Crvenog križa, traje četiri dana i prilika je za stjecanje novih znanja i vještina, stvaranje novih prijateljstava, upoznavanje kulturne i prirodne raznolikosti naše zemlje i pridruživanje Hrvatskom Crvenom križu.

Međužupanijsko natjecanje se provodi između društava Splitsko dalmatinske i Dubrovačko neretvanske županije. Odvija se u dvije kategorije: podmladak(osnovna škola) i mladi(srednja škola), a sudjeluje preko 20 ekipa, te bude do 250 sudionika. Svake godine se županijska društva izmjenjuju što se tiče lokacije i domaćinstva natjecanja.Natjecanja su uvrštena u sustav školskih natjecanja. Pobjednici sudjeluju na držvanom natjecanju mladih HCK.

NACIONALNO NATJECANJE EKIPA IZ PRVE POMOĆI ZA OSOBE IZNAD 18 GODINA

Hrvatski Crveni križ potiče edukaciju što većeg broja mladih nemedicinske struke laika u stjecanju znanja o prvoj pomoći i prepoznavanju situacija u kojima je pojedinac ili više njih u potrebi za medicinskom pomoći.

Provode se obuke mladih po Društvima, a kako bi se što više mladi stimulirali provode se natjecanja s kojih pobjednici odlaze na međunarodna natjecanja. Pobjednici odlaze na Europsko natjecanje prve pomoći (FACE).

Ove obuke dobre su u pripremi mladih za ekipe koje bi djelovale u većim nesrećama i katastrofama ili u situacijama do dolaska hitne pomoći.

EDUKACIJA VOLONTERA CRVENOG KRIŽA

Gradska društva Crvenog križa u Splitsko dalmatinskoj županiji, uz podršku Društva Crvenog križa SDŽ, provode osposobljavanje i treninge volontera koji se ovisno o interesima i sposobnostima mogu uključiti u natjecanja prve pomoći za mlade ili odrasle. Dio volontera uključen je sastav Interventnih timova za djelovanje u velikim nesrećama i katastrofama.