GDCK Vrlika

NAZIV:
Gradsko društvo Crvenog križa Vrlika
[ Grad Vrlika, Maovice, Vinalić, Garjak, Ježević ]

Adresa: Trg Fra F.Grabovca 6, Vrlika
OIB: 81026294110

Kontakt broj: 021 827 201 [tel. / fax.]
E-mail: gdckvrlika@gmail.com
Internetska stranica:

Ravnateljica: Zdravka Plazonić
Predsjednica Skupštine: Marijana Matić

Pravo na pristup informacijama:

ZAKONSKI AKTI
Zakon o pravu na pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave

OBRASCI
Obrazac 2: Zahtjev za pristup informacijama
Obrazac 3: Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac 4: Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

  • Statut GDCK Vrlika
  • Plan rada i financijski plan za 2018. godinu
  • 2017. Godišnje izvješće | Izvješće o radu | Prihodi i rashodi
    2016. Godišnje izvješće | Izvješće o radu | Prihodi i rashodi
    2015. Godišnje izvješće | Izvješće o radu | Prihodi i rashodi