GDCK Supetar

NAZIV:
Gradsko društvo Crvenog križa Supetar
[ Grad Supetar, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca, Sutivan, Bol, Milna ]

Adresa: Ul. Ive Jakšića 11, 21400 Supetar
OIB: 22045187327

Kontakt broj: 021 631 569 [tel. / fax.]
E-mail: gdck-brac@email.t-com.hr
E-mail: gd.crvenog.kriza.supetar@st.t-com.hr
Internetska stranica:
Facebook stranica GDCK Supetar – Brač

Ravnatelj: Pavao Bonačić – Proti
Predsjednik: Nevenka Dragičević

Pravo na pristup informacijama:

ZAKONSKI AKTI
Zakon o pravu na pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave

OBRASCI
Obrazac 2: Zahtjev za pristup informacijama
Obrazac 3: Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac 4: Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

  • Statut GDCK Supetar
  • Plan rada i financijski plan za 2018. godinu2017. Godišnje izvješće | Izvješće o radu | Prihodi i rashodi
    2016. Godišnje izvješće | Izvješće o radu | Prihodi i rashodi
    2015. Godišnje izvješće | Izvješće o radu | Prihodi i rashodi