GDCK Sinj

NAZIV:
Gradsko društvo Crvenog križa Sinj
[ Sinj, Trilj, Hrvace, Otok, Dicmo ]

Adresa: Miljenka Buljana 37, 21230 Sinj
OIB: 87182907070

Kontakt broj: 021 822 200 [tel. / fax.]
E-mail: info@gdck-sinj.hr
Internetska stranica: www.gdck-sinj.hr
Facebook stranica GDCK Sinj

Ravnatelj: Ante Zorica
Predsjednik: Ante Omrčen

Pravo na pristup informacijama:

ZAKONSKI AKTI
Zakon o pravu na pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave

OBRASCI
Obrazac 2: Zahtjev za pristup informacijama
Obrazac 3: Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac 4: Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

O nama

Gradsko društvo Crvenog križa Sinj obavlja sljedeće javne ovlasti:

– zastupa i promiče načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa
– organizira i vodi službu traženja
– traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć
– organizira akcije solidarnosti za pomoć osobama u potrebi
– organizira razne oblike međusobnog pmaganja građana
– podiže i unaprijeđuje zdravstvenu kulturu građana
– organizira i provodi akcije dobrovoljnog darivanja krvi
– osposobljava građane za pružanje prve pomoći
– obavlja i poslove sukladno zakonu, temeljem kojih stječe prihod