GDCK Imotski

NAZIV:
Gradsko društvo Crvenog križa Imotski
[ Imotski, Podbablje, Lokvičići, Lovreć, Cista Provo, Zmijavci, Zagvozd, Runović, Proložac ]

Adresa: Brune Bušića 39, 21260 Imotski
OIB: 97874276036

Kontakt broj: 021 841 427 [trl. / fax.]
E-mail: gdck-imotski@net.hr
Internetska stranica: www.gdck-imotski.hr
Facebook stranica GDCK Imotski

Ravnatelj: Darko Karin
Predsjednik: Petar Sabljić

Pravo na pristup informacijama:

ZAKONSKI AKTI
Zakon o pravu na pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave

OBRASCI
Obrazac 2: Zahtjev za pristup informacijama
Obrazac 3: Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac 4: Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

  • Statut GDCK Imotski
  • Plan rada i financijski plan za 2018. godinu
    2017. Godišnje izvješće | Izvješće o radu | Prihodi i rashodi
    2016. Godišnje izvješće | Izvješće o radu | Prihodi i rashodi
    2015. Godišnje izvješće | Izvješće o radu | Prihodi i rashodi