GDCK Vis

NAZIV:
Gradsko društvo Crvenog križa Vis
[ Vis, Komiža ]

Adresa: Šetalište A. Zanelle 5, 21480 Vis
OIB: 39542189926

Kontakt broj: 021 711 138 [tel. / fax.]
E-mail: vis@st.t-com.hr
Internetska stranica:

Ravnatelj: Zoran Bulajić
Predsjednik:

  • Statut GDCK Vis
  • Plan rada i financijski plan za 2018. godinu2017. Godišnje izvješće | Izvješće o radu | Prihodi i rashodi
    2016. Godišnje izvješće | Izvješće o radu | Prihodi i rashodi
    2015. Godišnje izvješće | Izvješće o radu | Prihodi i rashodi