Gradska društva

Članice Društva Crvenog križa Splitsko dalmatinske županije su gradska društva Crvenog križa : Split, Solin, Kaštela, Trogir, Imotski, Sinj, Vrgorac, Hvar, Vis, Supetar,  Makarska, Omiš, Vrlika

Članice se dobrovoljno udružuju u Zajednicu udruga Društvo Crvenog križa Splitsko dalmatinske županije.