GDCK Kaštela

NAZIV:
Gradsko društvo Crvenog križa Kaštela
[ Kaštela, Prgomet, Lećevica, Primorski dolac ]

Adresa: Braće Radić 1a, Kaštel Sućurac
OIB: 03135383640

Kontakt broj: 021 224 472 [tel. / fax.]
E-mail: crveni.kriz.kastela@hi.t-com.hr
Internetska stranica:

Ravnatelj: Petar Boljat
Predsjednik: Neno Pera

Pravo na pristup informacijama:

ZAKONSKI AKTI
Zakon o pravu na pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave

OBRASCI
Obrazac 2: Zahtjev za pristup informacijama
Obrazac 3: Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac 4: Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

  • Statut GDCK Kaštela
  • Plan rada i financijski plan za 2018. godinu
    2017. Godišnje izvješće | Izvješće o radu | Prihodi i rashodi
    2016. Godišnje izvješće | Izvješće o radu | Prihodi i rashodi
    2015. Godišnje izvješće | Izvješće o radu | Prihodi i rashodi

O nama 

….