GDCK Kaštela

NAZIV:
Gradsko društvo Crvenog križa Kaštela
[ Kaštela, Prgomet, Lećevica, Primorski dolac ]

Adresa: Braće Radić 1a, Kaštel Sućurac
OIB: 03135383640

Kontakt broj: 021 224 472 [tel. / fax.]
E-mail: crveni.kriz.kastela@hi.t-com.hr
Internetska stranica:

Ravnatelj: Vjenceslav Pejša
Predsjednica: Mirna Puljak

Pravo na pristup informacijama:

ZAKONSKI AKTI
Zakon o pravu na pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave

OBRASCI
Obrazac 2: Zahtjev za pristup informacijama
Obrazac 3: Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac 4: Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

O nama 

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Kaštela (u daljnjem tekstu GDCK Kaštela) djeluje od 30. studenog 1991.god. kada je Osnivačka Skupština donijela Statut i osnovala Društvo. Puni naziv je bio Hrvatski crveni križ Općine Kaštela. 17.03.1996.god.  dolazi do promjene naziva Društva u Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Kaštela. Inicijativa za osnivanje ovog humanog društva u to vrijeme je bila svesrdan pomoć izbjeglicama, prognanicima i svim onim osobama koje je zadesio rat.

Gradsko društvo Crvenog križa Kaštela u ostvarivanju svojih zadataka djeluje samostalno kao sastavni dio Hrvatskog Crvenog križa, pomaže tijelima javne vlasti na području humanitarnog djelovanja. Surađuje s raznim društvima, udrugama, i organizacijama koje idejno i programski slijede slične ciljeve, a osobito s institucijama na području zdravstva, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, civilne zaštite i obrane te drugim fizičkim i pravnim osobama.

Gradsko društvo Crvenog križa Kaštela obavlja javne ovlasti i djelatnosti regulirane čl.5. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Kaštela.

….