GDCK Hvar

NAZIV:
Gradsko društvo Crvenog križa Hvar
[ Grad Hvar, Grad Stari Grad, Općina Jelsa, Općina Sućuraj ]

Adresa: Domovinskog rata 2, 21450 Hvar
OIB: 60369211761

Kontakt broj: 021 741 710 [tel./fax.]
E-mail: ckhvar@net.hr
Internetska stranica: www.crvenikriz-hvar.com
Facebook GDCK Hvar

Ravnateljica: Dragica Visković
Predsjednica: Maja Budrović

Pravo na pristup informacijama:

ZAKONSKI AKTI
Zakon o pravu na pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave

OBRASCI
Obrazac 2: Zahtjev za pristup informacijama
Obrazac 3: Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac 4: Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Dokumenti:

O nama:

Gradsko društvo Crvenog križa Hvar je udruga za promicanje humanitarnih ciljeva i akcija od opće koristi koja djeluje na osnovi načela međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Udruga djeluje na području gradova Hvara i Starog Grada,te općina Jelsa i Sućuraj. Gradsko društvo Crvenog križa Hvar je neprofitna pravna osoba. Uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske.

Prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (NN 92/2001) potrebno je razlikovati javne ovlasti Gradskog društva Crvenog križa (članak 9.) i druge zadaće i poslove (članak 11.)

Gradsko društvo Crvenog križa Hvar obavlja sljedeće javne ovlasti :
– zastupa i promiče ideje i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog
polumjeseca, kao i međunarodnog humanitarnog prava,
– organizira i vodi službu traženja
– traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć
– pokreće i organizira akcije solidarnosti za pomoć osobama u potrebi i žrtvama velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća, te osigurava čuvanje određenih količina materijalnih dobara za te potrebe,
– organizira razne oblike međusobnog pomaganja građana,
– podiže i unapređuje zdravstvenu kulturu građana,
– organizira i provodi akcije dobrovoljnog davanja krvi, okuplja darivatelje, vodi o njima evidenciju i utvrđuje mjerila za priznanje te im dodjeljuje priznanja i potvrde
– osposobljava građane za pružanje prve pomoći u svakodnevnom životu, školovanju, na radu, u nesrećama,obavlja i druge poslove sukladno zakonu, temeljem kojih stječe prihod.

Osim javnih ovlasti, Gradsko društvo Crvenog križa Hvar obavlja i sljedeće zadaće i poslove :
– vodi skrb i brigu o posebno ugroženim kategorijama stanovništva (Stariji, socijalno ugroženi osobe s posebnim potrebama)
– posebnu pažnju pridaje radu s mladeži
– o služi za obavljanje djelatnosti utvrđenih ovim Statutom.