Priprema i odgovor na katastrofe i krizne situacije

Katastrofe i velike nesreće bez obzira na uzrok, porijeklo ili način djelovanja, ne biraju mjesto niti vrijeme kada će nastupiti.

Važne informativne emisije na dnevnoj osnovi izvještavaju o teškim nesrećama s velikim žrtvama i ogromnim štetama.

Hrvatski Crveni križ kao jedan od sudionika u pripremi i provedbi aktivnosti i mjera u zaštiti i spašavanju u Republici Hrvatskoj (ZAKON O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU) već nekoliko godina razvija sustav i educira volontere i djelatnike.

Osim Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010), sudjelovanje Hrvatskog Crvenog križa u području zaštite i spašavanja predviđeno  je Zakonom o sustavu Civilne zaštite (NN 82/2015), Uredbom o  uvjetima i načinu obavljanja potrage i spašavanja zrakoplova (NN 129/11) i Planom zaštite i spašavanja Republike Hrvatske  (NN 09/2014).

U SDŽ  formirano je regionalno skladište HCK s potrebnom opremom u vidu: vozila, šatora, kreveta, stolova/klupa, agregata itd.

Koncept Gradskih i Županijskog interventnog  tima, kao preduvjeta za  žurni i učinkoviti odgovor na velike nesreće i katastrofe, ima za cilj jačanje kapaciteta lokalne i područne (regionalne)  samouprave u odgovoru na katastrofe. U slučaju velikih incidenata i katastrofa na koje lokalna zajednica ne može adekvatno odgovoriti timovi se mobiliziraju od strane nacionalnog društva i šalju u pomoć na pogođeno područje.

Županijski interventni tim sastavljen je od volontera i djelatnika Hrvatskog Crvenog križa iz gradskih društvava koji su educirani za intervencije u sljedećim područjima zaštite i spašavanja:

  • Procjena situacije (radiokomunikacija, GPS)
  • Služba traženja
  • Prva pomoć i psihosocijalna pomoć
  • Organizacija prihvata i smještaj
  • Osiguranje pitke vode i minimalni higijenski uvjeti

Svake godine se planiraju aktivnosti u dodatnom osposobljavanju i opremanju jedinice standardiziranom opremom.