Zastupnici

  • Skupština

Društvo Crvenog križa SD županije zajednica je 13 gradskih društava Crvenog križa s područja SD županije, te  Skupštinu čine volonteri izabrani iz redova skupština gradskih društava. Na isti način biraju se predstavnici u tijela Hrvatskog Crvenog križa. Skupština DCKSDŽ broji 25 članova.

  • Predsjednik

Funkcija predsjednika je počasna, a obavlja se na volonterskoj osnovi. Predsjednik društva je ujedno predsjednik Skupštine i Odbora društva.

Predsjednik: Vide Popović

Zajednica ima dva potpredsjednika koji zamjenjuju predsjednika u slučaju odsutnosti: Maja Budrović i Josip Vidić.

  • Odbor

Odbor duštva je izvršno tijelo Skupštine odgovorno za rad Društva Crvenog križa SD županije između sjednica Skupštine, a koje brine o provođenju opće politike društva i nadzire operativno rješavanje svih pitanja tijekom poslovne godine u skladu s odlukama, zaključcima i preporukama skupštine.

Članovi odbora su: Mate Mladina, Ante Zorica, Vide Popović, Petar Boljat, Tanja Jakus, Maja Budrović, Gloryan Grabner, Ilija Kokeza, Ivica Rakić, Diana Luetić, Josip Ančić

  • Nadzorni odbor

Nadzorni odbor duštva je tijelo koje nadzire financijsko-materijalno poslovanje društva i namjensko trošenje sredstava društva.

Nadzorni odbor: Hrvoje Mandekić, Tomo Žeravica, Petar Penga

Za zastupnika u Skupštini Hrvatskog Crvenog križa: Vide Popović

  • Ravnatelj

Ravnatelj duštva Crvenog križa SD županije je poslovodni organ koji obnaša u pravilu funkciju volonterski, a imenuje ga Odbor društva. Ravnatelj provodi odluke tijela društva i rukovodi radom zaposlenika.

Ravnatelj: Željko Grubišić

  • Djelatnici

Joško Metličić – voditelj službe spašavanja(priprema i djelovanje u kriznim situacijama)