GDCK Split

NAZIV:
Gradsko društvo Crvenog križa Split

Adresa: Ruđera Boškovića 28, 21000 Split
OIB: 99064774069

Kontakt broj: 021 494 981
E-mail: info@crvenikriz-split.hr
Internetska stranica: www.crvenikriz-split.hr
Facebook stranica GDCK Split

Ravnatelj: Tomislav Gojo, dipl.iur.
Predsjednik: Mladen Perišić

Pravo na pristup informacijama:

ZAKONSKI AKTI
Zakon o pravu na pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave

OBRASCI
Obrazac 2: Zahtjev za pristup informacijama
Obrazac 3: Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac 4: Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Dokumenti:

O nama:

Gradsko društvo Crvenog križa Split je udruga za promicanje humanitarnih ciljeva i akcija od opće koristi koja djeluje na osnovi načela međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Udruga djeluje na području grada Splita i općina Šolta i Podstrana. Gradsko društvo Crvenog križa Split je neprofitna pravna osoba. Uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske. Prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010) potrebno je razlikovati javne ovlasti Gradskog društva Crvenog križa i druge zadaće i poslove.

Gradsko društvo Crvenog križa Split obavlja sljedeće javne ovlasti :
– zastupa i promiče ideje i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, kao i međunarodnog humanitarnog prava,
– organizira i vodi službu traženja,
– traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć ,
– pokreće i organizira akcije solidarnosti za pomoć osobama u potrebi i žrtvama velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća, te osigurava čuvanje određenih količina materijalnih dobara za te potrebe,
– organizira razne oblike međusobnog pomaganja građana,
– podiže i unapređuje zdravstvenu kulturu građana,
– organizira i provodi akcije dobrovoljnog davanja krvi, okuplja darivatelje, vodi o njima evidenciju i utvrđuje mjerila za priznanje te im dodjeljuje priznanja i potvrde
– osposobljava građane za pružanje prve pomoći u svakodnevnom životu, školovanju , na radu, u nesrećama,
– obavlja i druge poslove sukladno zakonu, temeljem kojih stječe prihod, a koji isključivo služi za obavljanje djelatnosti utvrđenih ovim Statutom

Osim javnih ovlasti, Gradsko društvo Crvenog križa Split obavlja i sljedeće zadaće i poslove :
– vodi skrb i brigu o posebno ugroženim kategorijama stanovništva
– posebnu pažnju pridaje radu s mladeži