GDCK Omiš

NAZIV:
Gradsko društvo Crvenog križa Omiš
[ Omiš, Dugi Rat, Šestanovac, Zadvarje ]

Adresa: Punta 1, Omiš
OIB: 27415064360

Kontakt broj: 021 861 224 [tel. / fax.] 099 546 9029 [mob.]
E-mail: gdck-omis@email.t-com.hr
Internetska stranica:
Facebook stranica GDCK Omiš

Ravnateljica:  Ana Stejskal
Predsjednik: Anđelka Jantolek

Pravo na pristup informacijama:

ZAKONSKI AKTI
Zakon o pravu na pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave

OBRASCI
Obrazac 2: Zahtjev za pristup informacijama
Obrazac 3: Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac 4: Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

  • Statut GDCK Omiš
  • Plan rada i financijski plan za 2018. godinu2017. Godišnje izvješće | Izvješće o radu | Prihodi i rashodi
    2016. Godišnje izvješće | Izvješće o radu | Prihodi i rashodi
    2015. Godišnje izvješće | Izvješće o radu | Prihodi i rashodi